Languages

User login


Servei DNS de CalMaginet


service information

service11436-CalMaginetDNS1Servei DNS de CalMaginet
typeDNSDomain Name Server service
device & statusWorking

contact information

created by: Joan Llopart at 24/10/2007 - 3:56pm · updated by: Joan Llopart at Sun, 24/08/2008 - 17:46
The server does not have an IPv4 address, can not create a domain.

Description

Al estar desconnectats de "guifi mare", aquest servidor gestiona solament el subdomini santafe.guifi.net, la resta ho resol amb els servidors DNS de Telefonica.