Languages

User login


Servidor de grafiques a L'Hospitalet de Llob.


service information

service18268-HW-GraphServerServidor de grafiques a L'Hospitalet de Llob.
typeSNPgraphsSNP graph server
device & statusHW-jisServer1Working
urlhttp://graph.hw.guifi.net/snpservices

contact information

managed by: · updated by:  at Thu, 10/12/2009 - 21:41

Description

Servidor de grafiques de la zona.

Aprofitant que s'ha de cambiar el server principal del node (y es tambe el main de la zona) hem muntat, per fi, el servidor de grafiques ;)