Languages

User login


Servidor de rellotge Palafrugell


eloi.rebes's picture

service information

service23302-PALF-NtpTorretes50Servidor de rellotge Palafrugell
typeNTPNetwork Time Protocol service
device & statusPALF-Torretes50-ProxmoxWorking

contact information

created by: ignasiferrer at 30/07/2009 - 9:17am · managed by: eloi.rebes · updated by: eloi.rebes at Tue, 27/06/2017 - 04:56

Description

Serveix per tenir actualitzat la hora del sistema, tan en ordinadors com en trastos o routers.

 per actualitzar de forma manual la hora al nostre ordinador fem la següent ordre:

 des d'una distribució linux-Debian:  ntpdate -u 10.155.7.8

 des d'un sistema windows:  net time \\10.155.7.8