Languages

User login


Servidor Web de Gurb


service information

service2620-WebGurbServidor Web de Gurb
typewebWeb server
device & statusWorking
homepages
esperanca.gurb.net

contact information

created by: rroca at 24/08/2005 - 11:15pm · updated by: rroca at Wed, 24/08/2005 - 23:16

Description

El servidor web de Gurb funciona sobre el servidor de l'Esperança amb LAMP i un phpwebsite. Podriem dir que està en proves.