Languages

User login


Servidor proxy del infocentre de Santa Bàrbara


service information

service32730-ProxySbrbCCulturalServidor proxy del infocentre de Santa Bàrbara
typeProxyInternet access trough a proxy
device & statusSBrbCentreCulturalSrvr1Working
bandwidth (Down/Up)6400064000
proxy name & portproxy.santabarbara.guifi.net3128
typeHTTP
federation0, 0

contact information

created by: acacha at 17/09/2010 - 7:23am · updated by: acacha at Sat, 22/01/2011 - 13:28

Description

Servidor proxy del infocentre de Santa Bàrbara.

  • Adreça IP: 10.139.29.227
  • Port: 3128

Trobareu un manual de com configurar un Proxy (IMPORTANT: és un exemple d'un altre proxy! Cal canviar les dades de connexió, és a dir adreça IP) a:

Podeu trobar més informació sobre proxies i guifi a la web http://guifi.iesebre.com.

Web de l'infocentre: