Languages

User login


Porta a internet de Tona - EscolaVedruna (Federat OUT)


service information

service3994-ProxyTonaEVTPorta a internet de Tona - EscolaVedruna (Federat OUT)
typeProxyInternet access trough a proxy
device & statusWorking
bandwidth (Down/Up)6400064000
proxy name & portproxy.evt.guifi.net3128
typeHTTP
federationOUT, 0

contact information

created by: cguadall at 25/02/2006 - 5:33pm · updated by: cguadall at Sun, 12/10/2008 - 00:02

Description

Proxy dedicat als membres de l'Escola Vedruna - Tona. Si desitjeu un usuari d'aquest proxy, contacteu previament amb el contacte d'aquest Proxy.