Languages

User login


servidor de video en proves


eloi.rebes's picture

service information

service50140-BcnHangarFocDeSolservidor de video en proves
typeStreamingVideoconferènia i/o Streaming
device & statusTesting

contact information

created by: eloi.rebes at 16/07/2012 - 7:52pm

Description

per si algu vol curiosejar...

..es un server que esta de proves, amb futures propostes molt bones.

http://10.139.6.139:5500/stream/