Languages

User login


Servidor LAMP


service information

service6282-GripauServidor LAMP
typewebWeb server
device & statusBuilding

contact information

created by: mmauri at 03/12/2006 - 6:40pm

Description

Esta buit pro ja l'omplirem, l'espai encara no el se perque hi vull instalar el Drupal i quatre coses més, estarà operati d'aqui menys d'un any (si esl pares m deixen tenir l'ordinador engegat tota la setmana.